Tầm hiệu lực của đèn báo hiệu hàng hải là tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu trong điều kiện khí quyển có tầm nhìn xa khí tượng là 2-10 hải lý (tương ứng với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74) với ngưỡng cảm ứng độ sáng của mắt người quan sát quy ước bằng 0,2 micro-lux.

Căn cứ pháp lý:Khoản 1.3 Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 20:2015/BGTVT về Báo hiệu hàng hải

Những loại đèn báo hiệu hàng hải nào đáp ứng được tầm hiệu lực 2-10 hải lý, đèn của hãng Sealite mã sản phẩm SL-60, SL-70, SL-75, SL-125, SL-155,SL-C510, SL-C500, SL-C600