Thẻ: Tầm hiệu lực của báo hiệu hàng hải là gì?các loại đèn báo hiệu hàng hải

Tầm hiệu lực của báo hiệu hàng hải là gì?

14/10/2022 admin

Tầm hiệu lực của đèn báo hiệu hàng hải là tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu trong điều kiện khí quyển có tầm nhìn xa khí tượng...