Phao đường thủy

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Phao báo hiệu đường thủy là gì?

Phao báo hiệu đường thủy nội địa là các biển có ý nghĩa bổ trợ có tác dụng nói rõ ý nghĩa của báo hiệu và thường được dùng trong những trường hợp sau:

  •  Phao ống, phao cột hoặc là phần thân phao sẽ không thể hiện được hình dạng của biển báo hiệu theo quy định.
  • Những dạng phao báo hiệu khác mà phần thân của phao, hoặc giá phao không lắp được biển báo hiệu theo quy định.
  • Phao báo hiệu đường thủy được lắp đặt ở nơi luồng bắt đầu đổi hướng, vào cua cong, vị trí nguy hiểm. Tại những vị trí này có thể lắp thêm biển phụ dùng trên phao để nhấn mạnh ý nghĩa của báo hiệu.

Trên phao báo hiệu đường thủy sẽ được lắp kèm theo đèn báo hiệu hàng hải tầm nhìn xa 2-10 hải lý