Đèn báo hiệu hàng hải cảng Lý Sơn nhằm cảnh báo cho tàu thuyền biết được khoản cách bao xa nữa thì tới cầu cảng đảo Lý Sơn tầm hiệu lực 10 hải lý

– Vị trí:  Thuộc xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cách cầu cảng Lý Sơn khoảng 120m về phía Bắc;

– Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°22’53.5″

109°05’37.6″

15°22’49.8″

109°05’44.2″

– Tác dụng: Đèn báo cảng, báo vị trí cảng Lý Sơn, giúp tàu thuyền định hướng ra vào cảng Lý Sơn.

a. Đặc tính nhận biết ban ngày
  • Hình dạng               : Hình trụ
  • Màu sắc                   : Khoang đen – trắng xen kẽ
  • Chiều cao toàn bộ   : 15,0m tính đến mực nước số “0” hải đồ
  • Chiều cao công trình      : 13,0m tính đến móng công trình
  • Chiều rộng trung bình : 2,2m
  • Tầm nhìn địa lý   : 12,0 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5m.
b. Đặc tính ánh sáng ban đêm
  • Đặc tính ánh sáng   : Ánh sáng trắng, chớp nhóm (3) chu kỳ 12 giây;
  • Phạm vi chiếu sáng   : 360°
  • Chiều cao tâm sáng : 14,6m tính đến mực nước số “0” hải đồ
  • Tầm hiệu lực ánh sáng : 10,8 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.