Thẻ: Báo hiệu hàng hải AIS là gì?các loại đèn báo hiệu hàng hải

Các loại đèn trên tàu biển dùng năng lượng mặt trời

07/11/2023 admin

Trên tàu biển, có nhiều loại đèn được sử dụng để đảm bảo an toàn hàng hải và thông tin cho các tàu khác về vị trí, hướng đi...

Đèn báo hiệu hàng hải cảng Lý Sơn

17/11/2022 admin

Đèn báo hiệu hàng hải cảng Lý Sơn nhằm cảnh báo cho tàu thuyền biết được khoản cách bao xa nữa thì tới cầu cảng đảo Lý Sơn tầm...

Báo hiệu hàng hải AIS là gì?

14/10/2022 admin

Báo hiệu hàng hải AIS (Automatic Identification System) là báo hiệu vô tuyến điện truyền phát thông tin hàng hải tới các trạm AIS được lắp đặt trên tàu,...