Thẻ: Báo hiệu hàng hải AIS là gì?các loại đèn báo hiệu hàng hải

Đèn báo hiệu hàng hải cảng Lý Sơn

17/11/2022 admin

Đèn báo hiệu hàng hải cảng Lý Sơn nhằm cảnh báo cho tàu thuyền biết được khoản cách bao xa nữa thì tới cầu cảng đảo Lý Sơn tầm...

Báo hiệu hàng hải AIS là gì?

14/10/2022 admin

Báo hiệu hàng hải AIS (Automatic Identification System) là báo hiệu vô tuyến điện truyền phát thông tin hàng hải tới các trạm AIS được lắp đặt trên tàu,...