Trên tàu biển, có nhiều loại đèn được sử dụng để đảm bảo an toàn hàng hải và thông tin cho các tàu khác về vị trí, hướng đi và tình trạng của tàu. Dưới đây là một số loại đèn phổ biến trên tàu biển:

  • Đèn cột trước (Foremast) – ánh sáng trắng, đèn cột trước có cung chiếu sáng 225° theo phương ngang.
  • Đèn gạt (Masthead Light): Đèn này được đặt ở đỉnh cột buồm (mast) hoặc cột tàu (mast) trên tàu, và nó phát sáng về phía trước của tàu. Đèn gạt thường có màu trắng và có nhiệm vụ thông báo vị trí và hướng đi của tàu cho các tàu khác, đèn chiếu sáng khắp bốn phía có cung chiếu sáng 360° theo phương ngang.
  • Đèn hậu (Stern Light): Đèn hậu thường được đặt ở phía sau của tàu và phát sáng về phía sau. Đèn này cũng có màu trắng và giúp các tàu khác nhận biết vị trí của tàu từ phía sau.
  • Đèn nằm ở bên trái và bên phải (Port and Starboard Lights): Đèn này được đặt ở phía bên trái (port light) và phía bên phải (starboard light) của tàu, và chúng có màu đỏ và xanh (hoặc màu xanh và đỏ) tương ứng. Chúng giúp xác định phía trái và phải của tàu và làm cho các tàu khác có thể đoán biết hướng đi của tàu.
  • Đèn đánh dấu (Navigation Lights): Các đèn đánh dấu này thông báo vị trí cụ thể của tàu, chẳng hạn như đèn đánh dấu ngầm (submerged lights) cho biết vị trí của phần ngầm của tàu, đèn đánh dấu tàu kéo (tugboat lights), và nhiều loại đèn đánh dấu khác dựa trên loại tàu và mục đích sử dụng.
  • Đèn thông báo tình trạng (Signal Lights): Đèn này được sử dụng để gửi các thông điệp và tín hiệu đến các tàu khác. Chẳng hạn, đèn báo hiệu nguy hiểm (danger signal lights) và đèn báo hiệu tình trạng của tàu (status signal lights).

Các loại đèn này đều có mục đích cụ thể trong việc đảm bảo an toàn hàng hải và giao thông biển. Chúng giúp tàu biển duyệt qua biển và tương tác với nhau một cách an toàn.

Những loại đèn này được tuân thủ theo các quy tắc và quy định quốc tế, như Quy tắc 72 của Hiệp ước SOLAS (Hiệp ước An toàn Trên Biển) và Quy tắc 20 của Quy tắc Quốc tế về ngăn chặn va chạm 1972 (COLREGs – Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea). Điều này giúp đảm bảo an toàn cho tàu biển và người trên biển bằng cách định rõ các tín hiệu ánh sáng và tùy chỉnh chúng tùy theo tình huống.