Thẻ: phao báo hiệu hàng hải

Đèn báo hiệu hàng hải cảng Lý Sơn

17/11/2022 admin

Đèn báo hiệu hàng hải cảng Lý Sơn nhằm cảnh báo cho tàu thuyền biết được khoản cách bao xa nữa thì tới cầu cảng đảo Lý Sơn tầm...