Thẻ: Chức của đèn biển cấp 2 là gì?

Chức của đèn biển cấp 2 là gì?

20/10/2022 admin

 Đèn biển cấp II là: Đặt gần tuyến hàng hải ven biển, tại những vị trí dễ quan sát từ ngoài biển, cách các tuyến hàng hải ven biển...