Thẻ: các loại đèn báo hiệu hàng hải

Hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa bao gồm những gì?

11/10/2022 admin

Hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa bao gồm: Phao báo hiệu đường thủy nội địa Đèn báo hiệu đường thủy nội địa Biển báo hiệu đường thủy...